Prayer Time for Fiter Bayram 2017

As-Selamu Alaikum | Peace be with you,

The Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) would like to inform its respected members of the following key dates and events:

• Bayram will be on Sunday 25 June
• The Morning Prayer (FAJR) will be held at 6:30am
• The Bayram prayer will be held at 8.00am
• Sadaka-Ul-Fitr (donated before Bayram prayer) is $10 per person (irrespective of age)
• Zakat (2.5%) may also be paid at the AAIS.

he AAIS Committee Board would like to wish all its members and their families a happy Ramadan Bayram.

Yours in Islam,
AAIS EXECUTIVE COMMITTEE

Koha e Namazit per Fiter Bajramit

Selamu Alejkum | Paqja dhe Mëshira e Zotit qofshin mbi ju,

Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron t’i njoftoj anëtarët e sajë me disa data të rëndësishme rreth aktiviteteve në muajt e ardhshëm siç vijojnë:

• Dita e Fitër Bajramit është të dielen me 25 Qershor
• Falja e namazit të mëngjesit (Sabahut) do të fillon në ora 6:30 të mëngjesit
• Kurse, falja e namazit të Fitër Bajramit do të mbahet në ora 8:00 të mëngjesit
• Sadakul Fitri këtë vit është $10 për çdo person (pa dallim moshe) dhe pagesa bëhet para faljes së namazit të Bajramit
• Gjithashtu pagesa e Zekatit (2.5%) mund të bëhet në AAIS.

Këshilli i AAIS-it shfrytëzon rastin që të gjithë besimtarëve të besimit Islam të ua uroj Festën e Fitër Bajramit.

Me nderime Islame,
KËSHILLI EKZEKUTIV I AAIS-IT

“Prayer Time for Fiter Bayram 2017”, 5 out of 5 based on 1 ratings.