Ramadan Decorations

On Saturday 20 April 2017, the students who attend the weekly AAIS Islamic classes at the Youth Centre had their last class for Term 2.

The children enjoyed creating Ramadan decorations and putting them up at the AAIS Youth Centre to create a festive environment.

Many thanks to our volunteer teachers who taught in Term 2.

Further thanks to Little Wings Gallery for donating the Ramadan Mubarak sign and also the little lanterns for the children to create.

Other Ramadan decorations are available for free via the following LittleWings Gallery link:

5 Top Tips for Celebrating Ramadan with Kids

We look forward to seeing everyone again in Term 3.

Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

DEKORIME PËR RAMAZAN

Të shtunën më 20 Prill 2017, studentët që ndjekin klasat Islamike në Qendrën Rinore të AAIS-it kishin klasën e tyre të fundit për sezonin e dytë shkollor.

Fëmijët u kënaqën me krijimin e dekoratave të Ramazanit dhe vendosjen e tyre në Qendrën Rinore të AAIS-it për të krijuar një mjedis festiv.

Shumë faleminderit për mësuesit tanë vullnetarë që mësuan në sezonin e dytë shkollor.

Falënderime të mëtejshme për Little Wings Gallery për dhurimin e shenjës së Ramazanit dhe gjithashtu për dhurimin e disa fenerëve të vegjël që fëmijët të vizatojnë.

Dekorime të tjera për Ramazan mund ti gjeni falas nëpërmjet lidhjes së mëposhtme LittleWings Gallery:

5 Top Tips for Celebrating Ramadan with Kids

Ne shpresojmë që t’ju shohim të gjithëve përsëri në sezonin e tretë shkollor.

Selima Ymer
Keshilli e Grave të AAIS-it

Ramadan Decorations, 5 out of 5 based on 1 ratings.