Ramadan – Member Mailout

On Tuesday 16 May 2017, the annual Ramadan member mail-out was successfully completed.

Insha-Allah, every Financial Member of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) will receive the following items via post:

• AAIS Member Newsletter – Edition 54
• Ramadan Calendar
• Letter on Final Payment of Youth Centre
• Membership Renewal Reminder Notice

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone who assisted with completing the corresponding mail-out.

RAMI KULAFI
Treasurer

DËRGIMI E LETRAVE ANTARËVE PËR RAMAZAN

Të martën me 16 Maj 2017, postimi i letrave për anëtarët e shoqatës është përfunduar me sukses.

Insha-Allah, çdo anëtar financiar i AAIS-it do të marr gjërat e mëposhtme në postë:

• Revista e Shoqatёs – Botimi 54
• Kalendari për Muajin i Ramazanit
• Letër për Pagesën Përfundimtare të Qendrës Rinore
• Letër Përkujtimi për Ripërtrirjen e Anëtarësisë

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që ndihmuan me përfundimin e postes për anëtarët.

RAMI KULAFI
Arkëtar

Ramadan – Member Mailout, 5 out of 5 based on 2 ratings.