Ramadan Member Mailout

On Tuesday 24 May 2016, the annual Ramadan member mail-out was successfully completed.

Insha-Allah, every AAIS Financial Member will receive the following items:

• AAIS Member Newsletter – 50th Edition
• How to Pray Booklet
• Ramadan Letter & Calendar
• Membership Renewal Reminder Notice

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone who assisted with completing the corresponding mail-out.

SHPENDI SHABANI
Committee Member

DËRGIMI E LETRAVE ANTARVE PËR RAMAZAN

Të marte 24 Maj 2016, postimi për muajin e Ramazanit është përfunduar me sukses.

Insha-Allah, çdo anëtar financiar i AAIS-it do të marr gjerat e mëposhtme:

• Revista e Shoqatёs – Botimi 50
• Broshura e Faljes së Namazit
• Letër për Muajin e Ramazanit dhe Kalendar
• Letër Përkujtimit për Ripërtrirja e Anëtarësisë

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që ndihmuan me përfundimin e postes për anëtarët.

SHPENDI SHABANI
Anëtar i Këshillit

image

image

image

image

Ramadan Member Mailout, 5 out of 5 based on 1 ratings.