The Melbourne Run for Charity

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) participated in ‘The Melbourne Run’ on Sunday 26th July 2015 in both the 10km and 5km events.

The AAIS team braved the cold Melbourne weather and managed to raise $1251.50 for ‘The Kids Cancer Project‘.

Further donations towards ‘The Kids Cancer Project’ can still be made via the following link:

The Kids Cancer Project

Thank you to the AAIS members that participated in ‘The Melbourne Run’ and also to everyone who donated towards this worthy cause.

Insha-Allah, the AAIS organises an even bigger turnout for next year’s event.

Selima Ymer
AAIS Women’s Committee
www.aais.org.au

Vrapimi i Melburnit – Ngjarje Bamirësie

Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka marrë pjesë në ‘Vrapimi i Melburnit (The Melbourne Run)’ të dielën me 26 Korrik 2015 në të dy ngjarjet: 10 km dhe 5 km.

Ekipi i AAIS-it i bëri ballë motit të ftohtë të Melburnit dhe arriti të mbledh $1251.50 për “Projektin e Kancerit të Fëmijëve”.

Donacione të mëtejshme drejt ‘Projektit të kancerit të fëmijëve’ ende mund të bëhet nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

Projektit të kancerit të fëmijëve

Faleminderit anëtarëve të AAIS-it që morën pjesë në ‘Vrapimin e Melburnit’ dhe gjithashtu për të gjithë ata që kanë dhuruar për këtë kauzë të denjë.

Insha-Allah, AAIS organizon një pjesëmarrje edhe më të madhe për ngjarjen e vitit të ardhshëm.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it
www.aais.org.au

AAIS_MelbourneRun_2015_001

AAIS_MelbourneRun_2015_002

AAIS_MelbourneRun_2015_003

AAIS_MelbourneRun_2015_004

AAIS_MelbourneRun_2015_005

AAIS_MelbourneRun_2015_006

AAIS_MelbourneRun_2015_007

image

The Melbourne Run for Charity, 5 out of 5 based on 11 ratings.