Special Guest – Imam Agron Terziqi

For the first time in the long history of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), the Executive Committee has organised an international guest Imam.

Imam Agron Terziqi has served as an Imam at the Balkan Muslim Community Centre in Canada and currently hosts an Islamic television program in Kosova.

Imam Agron Terziqi will be arriving in September 2016 and during his stay he will be assisting the AAIS with Friday sermons, Quran reading classes, as well as conducting information sessions at the Youth Centre.

The AAIS Executive Committee will be working together with the Australian Albanian Prespa Association to allow for some events and activities to also be held by Imam Agron Terziqi at the Albanian Mosque in Reservoir. Through this collaboration we hope that more Albanian Muslim families will be provided with an opportunity to increase their knowledge about Islam.

The AAIS Executive Committee is looking forward to having Imam Agron Terziqi at our Society and I strongly encourage all financial members to make an effort to meet him in person.

VAHID GOGA
President

MYSAFIR I VEÇANTË – IMAM AGRON TERZIQI

Për herë të parë në historinë e gjatë të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), Këshilli Ekzekutiv ka organizuar një imam mysafir ndërkombëtar.

Imam Agron Terziqi ka shërbyer si imam në Qendrën e Komunitetit Musliman të Ballkanit në Kanada dhe aktualisht mban një program televiziv islamik në Kosovë.

Imam Agron Terziqi do të mbërrijë në Shtator të këtij viti dhe gjatë qëndrimit të tij ai do të ndihmoj AAIS-in me hytbet e xhumave, klasat e Kur’anit, si dhe mbajtjen e seancave informative në Qendrën Rinore.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it do të punojnë së bashku me Shoqatën Shqiptare Australiane të Prespës për të lejuar për disa ngjarje dhe aktivitete të mbahen nga Imam Agron Terziqi në xhaminë shqiptare në Reservoir. Përmes këtij bashkëpunimi ne shpresojmë se më shumë familje muslimane shqiptare do të pajisen me një mundësi për të rritur njohuritë e tyre në lidhje me Islamin.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it shpreson për të pasur Imam Agron Terziqi në Shoqatën tonë dhe unë inkurajoj të gjithë anëtarët financiar për të bërë një përpjekje për të takuar atë personalisht.

VAHID GOGA
Kryetar

AgronTerziqi_001

AgronTerziqi_014

AgronTerziqi_006

AgronTerziqi_015

AgronTerziqi_011

AgronTerziqi_012

AgronTerziqi_010

Special Guest – Imam Agron Terziqi, 5 out of 5 based on 1 ratings.