Swimwear Donated to Muslim Sisters

Earlier this month, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Women’s Committee were informed that the City of Yarra run a free ‘Learn to Swim’ program for teenagers.

There are many African Muslim sisters, who participate in the program, however some were finding it difficult to attend the program without modest swimwear.

After learning about the situation of the Muslim girls, the AAIS Women’s Committee submitted a proposal to the AAIS Executive Committee to organise a fundraiser for the sole purpose of purchasing swimsuits for the Muslim girls, so that they could learn how to swim.

Alhamdulilah, during the last ‘Sister’s Information Session’, the AAIS Women’s Committee managed to collect $489. Furthermore, a very generous donation of $525 was received from ‘Swimwear Galore’, which is located in Fitzroy and also stock modest swimwear outfits for women and girls.

On 30 March 2017, Iman Balla and Sibel Kurtulus, who are both from the AAIS Women’s Committee, travelled to ‘Fitzroy Pools’ and presented the African Muslim sisters with their new swimwear.

The girls were very happy and thankful to receive the gifts and thoroughly enjoyed taking part in the ‘Learn to Swim’ program at Fitzroy Pools that same evening.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank everyone for contributing to the corresponding collection.

Indira Kulafi
AAIS Women’s Committee

VESHJE NOTIMI DHURUAR MOTRAVE MUSLIMANE

Në fillim të këtij muaji, Këshilli i Grave i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ishte informuar se Qyteti i Yarra kishte organizuar një program falas për të rinjë të quajtuar ‘Mëso të Notosh’.

Ka shumë motra muslimane afrikane, të cilët marrin pjesë në këtë program, por disa kishin gjetur të vështirë për të marrë pjesë në program pa veshje notimi modeste.

Pasi mësuam në lidhje me situatën e vajzave muslimane, Këshilli i Grave të AAIS-it paraqiti një propozim tek Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it për të organizuar një grumbullim fondesh për të vetmin qëllim të blerjes së veshjeve të notimit për vajzat muslimane, në mënyrë që ato të kenë mundësi të mësojnë se si të notojnë.

Elhamdulilah, gjatë ‘Sesionit Informativ për motra’ të fundit, Këshilli i Grave të AAIS-it arriti të mbledhë 489$. Për më tepër, një donacion shumë bujar ishte pranuar edhe prej dyqanit ‘Swimwear Galore’ me 525$, e cila gjendet në Fitzroy dhe gjithashtu ky dyqan kishte dhuruar veshje modeste të notimit për gra dhe vajza.

Me 30 Mars 2017, Iman Balla dhe Sibel Kurtulus, të cilat janë nga Këshilli i Grave të AAIS-it, udhëtuan për në ‘Pishinat e Fitzroy’ “dhe iu dhuruan motrave afrikane muslimane veshjet modeste të notimit.

Vajzat ishin shumë të lumtura dhe mirënjohëse për të marrë këto donacione dhe ishin shumë të gëzuara që në të njejten natë të marrin pjesë në programin ‘Mëso të Notosh’ në pishinat e Fitzroy.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë inicativë.

Indira Kulafi
Këshilli i Grave të AAIS-it

Swimwear Donated to Muslim Sisters, 5 out of 5 based on 3 ratings.