Tea, Coffee and Qifteli

On Saturday 6 August 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a ‘Tea, Coffee and Qiftelli’ night for AAIS members at its Youth Centre.
Idriz Halili was accompanied by Skender Bojku, Bahri Bojku, Kujtim Zhubi, Nail Nikaj and Ardian Latifi, as they sang a host of traditional Albanian songs.

It was an enjoyable night with many members joining in and singing Albanian songs together until midnight.

On behalf of the Executive Committee, I sincerely thank everyone that attended the event. A special thank you also to Idriz Halili, Skender Bojku, Bahri Bojku, Kujtim Zhubi, Nail Nikaj and Ardian Latifi for helping create a great atmosphere on the night.

VAHID GOGA
President

ÇAJ, KAFE DHE QIFTELI

Të shtunën 6 Gusht 2016, Këshillit Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një natë me ‘Çaj, Kafe dhe Qifteli’ për anëtarët e AAIS-it në Qendrën Rinore të saj.
Idriz Halili, i cili i biente qiftelisë, u shoqërua nga Skender Bojku, Bahri Bojku, Kujtim Zhubi, Nail Nikaj dhe Ardian Latifi, kënduan një mori të këngëve tradicionale shqiptare.

Kjo ishte një natë e këndshme me shumë anëtarë të bashkuar dhe duke kënduar këngë shqiptare së bashku deri në mesnatë.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv i AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që morën pjesë. Një falënderim i veçantë është për Idriz Halili, Skender Bojku, Bahri Bojku, Kujtim Zhubin, Nail Nikaj dhe Ardian Latifi që ndihmuan për krijimin e një atmosferë të madhe në atë natë.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_011

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_001

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_002

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_003

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_004

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_005

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_006

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_007

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_008

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_009

AAIS_TeaCoffeeQifteli_Aug2016_010