Tea, Coffee and Qifteli

On Saturday 5th September 2015, the AAIS Committee organised a ‘Tea, Coffee and Qifteli’ night for AAIS members at its Youth Centre.

Adem Gjoshi, who played the Qiftelli, was accompanied by Kujtim Zhubi on tambourine, as he sang a host of traditional Albanian songs.

It was an enjoyable night with many members joining in and singing Albanian songs together until midnight.

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank everyone that attended the event. A special thank you also to Adem Gjoshi and Kujtim Zhubi for helping create a great atmosphere on the night.

VAHID GOGA
President

ÇAJ, KAFE DHE QIFTELI

Të shtunën 5 Shtator 2015, Këshilli i AAIS-it organizoi një natë me “Çaj, Kafe dhe Qifteli” për anëtarët e AAIS-it në Qendrën Rinore të saj.

Adem Gjoshi, i cili i biente qiftelisë, u shoqërua nga Kujtim Zhubi me def, kënduan një mori të këngëve tradicionale shqiptare.

Kjo ishte një natë e këndshme me shumë anëtarë të bashkuar dhe duke kënduar këngë shqiptare së bashku deri në mesnatë.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që morën pjesë. Një falënderim i veçantë është për Adem Gjoshin dhe Kujtim Zhubin që ndihmuan për krijimin e një një atmosferë të madhe në atë natë.

VAHID GOGA
Kryetar

image

image

image

image

image

Tea, Coffee and Qifteli, 3 out of 5 based on 5 ratings.