Tea, Coffee & Qifteli

On Saturday 9 January 2016, the AAIS Committee organised a ‘Tea, Coffee and Qifteli’ night for AAIS members at its Youth Centre.

Idriz Halili was accompanied by Bahri Bojku, Kujtim Zhubi and Ardian Latifi, as they sang a host of traditional Albanian songs.

It was an enjoyable night with many members joining in and singing Albanian songs together until midnight.

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank everyone that attended the event. A special thank you also to Idriz Halili, Bahri Bojku, Kujtim Zhubi and Ardian Latifi for helping create a great atmosphere on the night.

VAHID GOGA
President

ÇAJ, KAFE DHE QIFTELI

Të shtunën 9 Janar 2016, Këshilli i AAIS-it organizoi një natë me ‘Çaj, Kafe dhe Qifteli’ për anëtarët e AAIS-it në Qendrën Rinore të saj.

Idriz Halili, i cili i biente qiftelisë, u shoqërua nga Bahri Bojku, Kujtim Zhubi dhe Ardian Latifi, kënduan një mori të këngëve tradicionale shqiptare.

Kjo ishte një natë e këndshme me shumë anëtarë të bashkuar dhe duke kënduar këngë shqiptare së bashku deri në mesnatë.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që morën pjesë. Një falënderim i veçantë është për Idriz Halili, Bahri Bojku, Kujtim Zhubin dhe Ardian Latifi që ndihmuan për krijimin e një atmosferë të madhe në atë natë.

VAHID GOGA
Kryetar

Tea_Coffee_Qifteli_Jan2016_001

Tea_Coffee_Qifteli_Jan2016_002

Tea_Coffee_Qifteli_Jan2016_003

Tea_Coffee_Qifteli_Jan2016_004

Tea_Coffee_Qifteli_Jan2016

Tea, Coffee & Qifteli, 5 out of 5 based on 4 ratings.