Teenage Sports Night

On Saturday 27 February 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its first ever ‘Teenage Sports Night’ at the Youth Centre!

The evening kicked off at 6pm with the chefs in the kitchen cooking up some delicious burgers accompanied by milkshakes.

The thirty participants were now fuelled and ready to go!

A Volleyball Tournament was up first for the younger participants, with extra points being awarded to originality in the team name and synchronised team handshakes. A more competitive but nonetheless entertaining game took place later in the evening for the over 16-year-old participants.

Next on the list was a mixed Soccer Tournament. The new electronic score board kept track of the sensational goals being kicked by the youngsters. Following this, the older participants took to the court, but this time it was the Mighty Dodge Ball that was played. The younger ones watched on in thrill and anticipation and soon enough it was their time to shine.

As the night drew to an end the court was taken up by the over 16 year olds once again, as they played a fierce but friendly game of soccer, which left them holding their breath as the ten second count down began, ending with Aydin Dardha scoring the winning goal for his team in the very last moment.

The sports games were replete with excitement, laughter and fun, and even inspired the participants to begin enthusiastically discussing and planning for future Teenage Sports Nights.
We’d really love to see more teenagers join us in the future, so keep an eye out for upcoming AAIS events at the Youth Centre.

IMAN BALLA

NATA E SPORTIT PËR TË RINJ

Të shtunën me 27 Shkurt 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti për herë të parë ‘Natën e Sportit për të Rinj’ në Qendrën Rinore të saj!

Mbrëmja filloi në ora 6 në mbrëmje me kuzhinier në kuzhinë duke gatuar disa hamburgera të shijshëm të shoqëruar nga koktej me qumshtë (milkshakes).

Tridhjetë pjesëmarrës tani ishin ushqyer dhe gati për të luajtur!

Një Turnir Volejbolli ishte i pari për pjesëmarrësit më të rinj, me pikë shtesë duke u dhënë për origjinalitet në emër të ekipit dhe shtrëngime duarsh ekipit tjeter. Një lojë më konkurrues, por gjithsesi i këndshëm ndodhi më vonë në mbrëmje për pjesëmarrësit mbi 16-vjeçar.

Pastaj në listë ishte Turnir i Futbollit. Tabela elektronike e rezultatit ka mbajtur golat e shenuara nga të rinjtë. Pas kësaj, pjesëmarrësit më të vjetër dolën në fushë, por këtë herë ai ishte me lojen e Fuqishm ‘ Dodge Ball’ që u luajt. Të rinjët shikuan me të qeshura dhe shumë shpejt ajo ishte atje koha për ata për të shkëlqyer.

Si nata tërhoqi në një fund, fusha u muarr edhe një herë nga të rinjt mbi moshën 16 vjeç e, duke luajtur një lojë të ashpër, por miqësore të futbollit, e cili la ata mbajnë frymën e tyre në numërimin e dhjetë sekondave të fundit, duke përfunduar me Aydin Dardha duke shënuar golin e fitores për ekipin e tij në momentin e fundit.

Lojra sportive ishin plot me eksitim, të qeshura dhe argëtim, dhe madje ishte edhe e frymëzuar nga pjesëmarrësit për të filluar me entuziazëm të diskutojnë dhe planifikojnë për një Natë tjetër të Sportit për të Rinj në të ardhmen.

Ne me të vërtetë do të donim për të parë më shumë të rinj të bashkohen me ne në të ardhmen, kështu që rrini gati për ngjarjet e ardhshme në Qendrën Rinore të AAIS-it.

IMAN BALLA

AAIS_YouthSportsNight_March2016_001

AAIS_YouthSportsNight_March2016_002

AAIS_YouthSportsNight_March2016_003

AAIS_YouthSportsNight_March2016_004

AAIS_YouthSportsNight_Feb2016

Teenage Sports Night, 5 out of 5 based on 1 ratings.