Thank You – Imam Ruzhdi Gjenqich

During the last three (3) weeks of August 2015, Imam Ruzhdi Gjenqich was kind enough to provide financial members of our Society with religious services.

This is not the first time that Imam Ruzhdi has provided his assistance to our Society and once again the feedback received from financial members has been very positive.

On behalf of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), I sincerely thank Imam Ruzhdi for his assistance during this time and trust that he will continue to support members of our Society in future.

VAHID GOGA
President

Ju Falemnderit Imam Ruzhdi Gjenqich

Gjatë tri (3) javëve të fundit në muajin Gusht 2015, Imam Ruzhdi Gencic me mirësi siguroj anëtarët financiar të Shoqatës sonë me shërbime fetare.

Kjo nuk është hera e parë që Imam Ruzhdi ka ofruar ndihmën e tij në shoqaten tonë dhe edhe një herë reagimet e marra nga anëtarët financiar kanë qenë shumë pozitive.

Në emër të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), unë sinqerisht falënderoj Imam Ruzhdin për ndihmën e tij gjatë kësaj kohe dhe besoj se ai do të vazhdojë të mbështesë anëtarët e Shoqates sonë edhe në të ardhmen.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_ImamRuzhdiGjenqich_Aug2015

Thank You – Imam Ruzhdi Gjenqich, 5 out of 5 based on 1 ratings.