Trivia Night

On Saturday 7 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its second annual Trivia Night at the AAIS Youth Centre.

The night began with a delicious dinner on offer at the AAIS Youth Centre café that was kindly prepared by AAIS volunteers.

After dinner, eleven teams battled it out over eight rounds of trivia hosted by Daim Balla and Dr. Mohamed Awad. Topics included general knowledge, Entertainment, Sport, Geography and Albanian as well as Islamic History. The winning team, ‘White Stars’, took the title out in a tie-breaker round on Dr Awad’s favourite topic – ‘Medicine’.

The night also consisted of various bonus point competitions including hilarious charades and paper plane flying, as well as a door prize voucher for the Boathouse Restaurant.

Contestants were also treated to high quality desserts, including sticky date pudding, cheesecake and apple crumble.

The total amount of funds raised, which will go towards the AAIS Youth Centre, was $1,350.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank the organising committee, as well as the volunteers and everyone who participated in making the night a great success.

Indira Kulafi
AAIS Women’s Committee

NATA E KUIZIT TË AAIS-it

Të shtunën me 7 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi Natën e dytë vjetore të Kuizit në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Nata filloi me një darkë të shijshme në ofertë në kafenë e Qendrës Rinore të AAIS-it që u përgatit me mirësi nga vullnetarët e AAIS-it.

Pas darke, njëmbëdhjetë ekipe luftuan në tetë raunde të kuizit të organizuar nga Daim Balla dhe Dr. Mohamed Avad. Temat përfshinin njohuri të përgjithshme, njohuri argëtuese, sportive, gjeografi dhe histori të shqiptarëve, si dhe histori Islame. Ekipi fitues, ‘Bardhë Yjet’, mori titullin pas një barazimi me një ekip tjeter në raundin e fundit me temë – ‘Mjeksia’.

Nata gjithashtu përbënte pikë bonus nga konkurent të ndryshëm duke përfshirë imitime qesharake dhe aeroplan fluturues nga letra, si dhe një kupon për në resturantin ‘Boathouse’.

Garuesit janë servuar edhe me embëlsira me cilësi të lartë, duke përfshirë puding nga hurma, tortë si dhe ëmbëlsira të tjera.

Shuma totale e fondeve të grumbulluara, të cilat do të shkojnë drejt Qendrës Rinore të AAIS-it, ishte $1,350.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj këshillin organizativ, si dhe vullnetarët dhe të gjithë ata që morën pjesë në bërjen e natës një sukses të madh.

Indira Kulafi
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_TriviaNight_2015_005

AAIS_TriviaNight_2015_006

AAIS_TriviaNight_2015_007

AAIS_TriviaNight_2015_008

AAIS_TriviaNight_2015_002

AAIS_TriviaNight_2015_003

AAIS_TriviaNight_2015_004

AAIS_TriviaNight_2015_001

AAIS_TriviaNight_2015_009

AAIS_TriviaNight_2015_010

Trivia Night, 5 out of 5 based on 4 ratings.