Trivia Social Night

On Saturday 19 November 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its third annual Trivia Night at the AAIS Youth Centre.

The night began with a delicious dinner on offer at the AAIS Youth Centre café that was kindly prepared by AAIS volunteers.

After dinner, eleven teams battled it out over seven rounds of trivia hosted by Dr. Mohamed Awad. The topics included General Knowledge, Entertainment, Sport, History and Geography, Nature and Science, as well as Albanian and Islamic History.

The winning team, ‘White Stars’, took the title out for the second year in a row!

The night also consisted of various bonus point competitions including hilarious charades, singing the chorus of songs and the famous paper plane flying.

Contestants were also treated to high quality desserts, including sticky date pudding and trifle.

The total amount of funds raised, which will go towards the AAIS Youth Centre, was $1,850.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank the organising committee, as well as the volunteers and everyone who participated in making the night a great success.

Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

NATA E KUIZIT

Të shtunën me 19 Nëntor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi Naten e Kuizit vjetor të tretin me radhë në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Nata filloi me një darkë të shijshme të ofruar në kafenenë e Qendrës Rinore të AAIS-it që u përgatit nga vullnetarët e AAIS-it.

Pas darke, njëmbëdhjetë ekipe luftuan në shtatë raundet e kuizit të mbajtur nga Dr Mohamed Awad. Temat e e kuizit përfshinin: njohuri të përgjithshme, kulturë, sport, histori dhe gjeografi, shkencë dhe natyrë, si dhe histori të popullit shqiptar dhe histori Islame.

Ekipi fitues, ‘White Stars ‘, mori titullin për të dytin vit me rradhë!

Kjo natë gjithashtu përbëhej nga gara të ndryshme me pikë bonus duke përfshirë maskarada qesharake, këndim i korit dhe këngëve të famshme si dhe gara me aeroplan fluturues nga letra.

Garuesit u shpërblyen gjithashtu edhe me ëmbëlsira me cilësi të larta, duke përfshirë puding nga hurma dhe tortë me fruta.

Shuma totale e fondeve të ngritura ishte $1,850, të cilat do të shkojnë drejt qendres rinore të AAIS-it.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj këshillin organizativ, si dhe vullnetarët dhe të gjithë ata që morën pjesë në bërjen e kësaj natës një sukses të madh.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

aais_trivianight_nov2016_012

aais_trivianight_nov2016_001

aais_trivianight_nov2016_002

aais_trivianight_nov2016_011

aais_trivianight_nov2016_003

aais_trivianight_nov2016_004

aais_trivianight_nov2016_005

aais_trivianight_nov2016_006

aais_trivianight_nov2016_007

aais_trivianight_nov2016_008

aais_trivianight_nov2016_010

aais_trivianight_nov2016_009

aais_trivianight_nov2016

Trivia Social Night, 5 out of 5 based on 2 ratings.