Victorian Mosque Open Day

On Sunday 7 May 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) participated in the very first Victorian Mosque Open Day organised by the Islamic Council of Victoria (ICV).

In a first for the state of Victoria, fourteen (14) Mosques across the state opened their doors to build friendships with their neighbours and also embrace new visitors who wanted to better understand the Islamic faith beyond the negative media headlines.

The AAIS welcomed the local community and visitors from as far away as Hallam. Over fifty (50) visitors were greeted by members of the Executive Committee, Women’s Committee and Youth Group, who provided tours of the Society, while engaging in friendly discussions and also sharing tea, coffee and some very delicious sweets.

The event provided opportunities for guests to raise questions to AAIS representatives and Imam Bekim Hasani on the history of the Society, as well as the Albanian Muslim community and also about Islam.

The Federal MP for Melbourne, Mr. Adam Bandt, and Mayor of the City of Yarra, Ms. Amanda Stone, also attended the day and both commented on the beauty of the Albanian Mosque and the positive impact the AAIS is having in both the local and broader community.

The feedback received from all our guests was very positive.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone who visited our Society and help make the event both memorable and incredibly rewarding for all that participated on the day.

RAMI KULAFI
Treasurer

DITA E HAPUR E XHAMISË VIKTORIANE

Të dielën me 7 Maj 2017, Shoqata Islame Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë për herë të parë në ‘Ditën e Hapur të Xhamisë Viktoriane’ të organizuar nga Këshilli Islamik i Viktorisë (ICV).

Për herë të parë në shtetin e Viktorisë, katërmbëdhjetë (14) xhami në të gjithë shtetin hapën dyert për të ndërtuar miqësi me fqinjët e tyre dhe gjithashtu për të përqafuar vizitorë të rinj që donin të kuptonin më mirë besimin Islam përtej titujve negativë të medias.

AAIS mirëpriti komunitetin lokal dhe vizitorët që kishin ardhur edhe nga aq larg sa Hallam. Mbi pesëdhjetë (50) vizitorë u përshëndetën nga anëtarët e Këshillit Ekzekutiv, Këshilli i Gruve dhe Grupi i të Rinjve, të cilët ofruan turne rreth shoqatës, duke u angazhuar në diskutime miqësore dhe duke ndarë gjithashtu çaj, kafe dhe disa ëmbëlsira shumë të shijshme.

Kjo ngjarje u dha mundësi të ftuarve që të pyetin përfaqësuesit e AAIS-it dhe Imam Bekim Hasanin mbi historinë e Shoqatës, për komunitetin mysliman shqiptar dhe gjithashtu për Islamin.

Deputeti federal për Melburn, Adam Bandt dhe kryetarja i komunës së Yarra, znj. Amanda Stone gjithashtu vizituan shoqatën tonë në atë ditë dhe të dy komentuan bukurinë e xhamisë shqiptare dhe ndikimin pozitiv që ka AAIS në të dy zonat lokale dhe komunitetit më të gjerë.

Reagimet e marra nga të gjithë mysafirët tanë ishin shumë pozitivë.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë falënderoj sinqerisht të gjithë ata që vizituan shoqatën tonë dhe ndihmuan që kjo ngjarje të jetë e paharrueshme dhe tepër e dobishme për të gjithë ata që morën pjesë në këtë ditë.

RAMI KULAFI
Arkëtar

Victorian Mosque Open Day, 5 out of 5 based on 1 ratings.