Victorian State Parliament Iftar

On Monday 22 June 2015, my wife, Indira Kulafi, and I represented the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) at the Victorian State Parliament Iftar held at the Sofitel Hotel Melbourne.

The Iftar was hosted by both the Labour and Liberal Parties as well as the Australian Intercultural Society.

It was a fantastic evening where Muslims were able to share Iftar with members of parliament as well as other Government Departments and people from different faiths and backgrounds.

RAMI KULAFI
Treasurer

IFTARI I PARLAMENTIT TË VIKTORISË

Të hënën me 22 Qershor 2015, Unë dhe gruaja ime, Indira Kulafi, përfaqësuam Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) në Iftarin e organizuar nga Parlamenti i Viktorisë në hotelin Sofitel në Melburn.

Iftari u mbajt nga dy partitë; Labour dhe Liberal si dhe nga Shoqata Ndërkulturore Australiane.

Kjo ishte një mbrëmje fantastike ku muslimanët ishin në gjendje për të ndarë këtë iftar me anëtarë të parlamentit, me departamentet e tjera qeveritare si dhe me dhe njerëz nga besime dhe prejardhje të ndryshme.

RAMI KULAFI
Arkëtar

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_001

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_002

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_008

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_003

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_004

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_005

AAIS_StateParliamentIFTAR_2015_006