Visit by Bialik College

On Monday 23 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) played host to sixty-one (61) year 8 students and five (5) staff member from Bialik College.

This was the first time that the AAIS received a visit from Bialik College, which is a Jewish faith based school in Hawthorn East; it was also a novel experience for our guests too because it was also the very first time that they had entered an Islamic Society and Mosque.

On the arrival of our guests, AAIS Vice President, Riza Zenelli, and I both welcomed everyone; then provided a tour of the AAIS’s Albanian Mosque.

After the tour of the Mosque, our guests were seated in the AAIS Multi-Function Room, where a brief presentation was provided on the Albanian migration to Australia, as well as history of the Society and some basic teachings on Islam.

At the end of the presentation, which also communicated some of the commonalities between Islam, Judaism and Christianity, students were provided with time to ask any questions.

On behalf of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), I sincerely thank Bialik College for visiting our Society and I also welcome them again for further tours of the AAIS in future

VAHID GOGA
President

VIZITË NGA KOLEGJI BIALIK

Të hënën me 23 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mirëpriti gjashtëdhjetë e një (61) nxënës dhe pesë anëtarë (5) të stafit nga Kolegji Bialik.

Kjo ishte hera e parë që AAIS ka marrë një vizitë nga Kolegji Bialik, i cili është një kolegj i besimit Hebrenj që gjendet në lidje të Hawthorn; kjo ishte gjithashtu një përvojë shumë e mirë edhe për mysafirët tanë, sepse kjo ishte hera e parë që ata kishin hyrë në një shoqatë islamike dhe në një xhami.

Me ardhjen e mysafirëve tanë, Zëvendës Kryetari i AAIS-it, Riza Zeneli dhe unë, të dy përshëndetëm të gjithë; pastaj siguruam mysafirët me një turne rreth Xhamisë së AAIS-it.

Pas turneut të Xhamisë, mysafirët tanë ishin të ulur në sallën shoqërore të AAIS-it, ku prezentuam një prezantim të shkurtër rreth migrimit shqiptar në Australi, si dhe historisë së shoqatës dhe disa mësime themelore për Islamin.

Në fund të prezantimit, i cili komunikoj edhe disa nga gjërat e përbashkëta në mes të Islamit, Hebraizimit dhe Krishterimit, pastaj një kohë e shkurtër i ishte dedikuar studentëve të bëjnë pyetje.

Në emër të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Kolegjin Bialik për vizitën e tyre shoqatës tonë dhe gjithashtu unë mirëpres përsëri ata për turne të tjera AAIS-it në të ardhmen.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_Bialik_Nov2015_001

AAIS_Bialik_Nov2015_002

AAIS_Bialik_Nov2015_003

AAIS_Bialik_Nov2015_004

AAIS_Bialik_Nov2015_005

AAIS_Bialik_Nov2015_006

Visit by Bialik College, 5 out of 5 based on 1 ratings.