Visit by Fitzroy Community School

On Tuesday 7 June 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a visit from teacher and grade one students from the Fitzroy Community School.

Our guests were greeted by AAIS President, Vahid Goga, who proceeded with a tour of the AAIS’s Albanian Mosque. The students were very interested in the Mihrab and were provided with an opportunity to step inside and listen to the almost amplified sound of their voices bounce back towards the main Mosque.

After the tour of the Mosque, everyone sat around the ablution area and were provided with a demonstration on how to perform ablution (Wu’du).

As the time for midday prayer approached, our guests entered the AAIS’s Multi-Function Room to view how the Muslim prayer is performed.

After a brief talk on the history of the AAIS and Melbourne’s oldest Mosque, as well as key teachings of Islam, our guests were provided with an opportunity to ask questions.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone from the Fitzroy Community School for visiting our Society and hope that they will visit the AAIS again in the near future.

SHPENDI SHABANI
Committee Member

VIZITË NGA SHKOLLA E KOMUNITETIT FITZROY

Të martën me 7 Qershor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka marrë një vizitë nga mësuesit dhe nxënësit e klasës së parë nga Shkolla e Komunitetit Fitzroy.

Mysafirët tanë u përshëndetën nga kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, i cili vazhdoi me një turne në xhaminë shqiptare të AAIS-it. Studentët ishin shumë të interesuar rreth mihrabit dhe ata kishin një mundësi për të qenë afer tij dhe të dëgjojnë tingujt pothuajse të përforcuara nga zërat e tyre të cilët vinin në drejtim të xhamisë.

Pas turneut të xhamisë, të gjithë u ulën rreth zonës së abdesit dhe u pajisën me një demonstrim se si të kryhet abdesi.

Pasi koha e namazit të Drekes u afrua, mysafirët tanë hynë në dhomën Multi-Funksionale të AAIS-it e për të parë se si bëhet falja e namazit.

Pas një bisede të shkurtër rreth historisë së AAIS-it dhe Xhamisë më të vjetër të Melburnit, si dhe rreth mësimeve kryesore të Islamit, mysafirët tanë kishin një mundësi për të bërë pyetje.

Në emër të Këshillitt Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë nga Shkollën e Komunitetit Fitzroy që vizituan shoqatën tonë dhe shpresoj se ata do të vizitojnë AAIS-in sërish në të ardhmen e afërt.

SHPENDI SHABANI
Anëtar i Këshillit

AAIS_FitzroyCommunitySchool_June2016_001

AAIS_FitzroyCommunitySchool_June2016_002

AAIS_FitzroyCommunitySchool_June2016_003

‪#‎albanianaustralianislamicsociety‬ ‪#‎aais‬ ‪#‎albanianmosque‬ ‪#‎albanianmuslim‬ ‪#‎shqiptarmusliman‬ ‪#‎feja‬ ‪#‎kombi‬ ‪#‎muslim‬ ‪#‎islam‬ ‪#‎schooltour‬

Visit by Fitzroy Community School, 5 out of 5 based on 1 ratings.