Weekly Iftar Brings Members Together During Ramadan

The Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Iftar continues to bring financial members and their families together during Ramadan.

On Saturday 18 June 2016 more than one hundred and twenty (120) members and their families arrived at the Youth Centre to take part in the AAIS weekly Iftar.

The Youth Centre’s Cafe and Educational Area were both set-up to comfortably seat everyone.

Once again, members brought food to share with other member families of the Society.

At the call to prayer everybody broke their fast together.

The wonderful atmosphere of Ramadan and the Youth Centre’s family friendly environment really makes the breaking of fast a very enjoyable experience for everyone that attends the special weekly event.

At the conclusion of Iftar, many of the members drove to the AAIS’s Albanian Mosque to perform the Terawih prayer.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone that has helped make the weekly AAIS member Iftar a delightful event. A special thank you also to all financial members who prepared food, as well as the volunteers that assisted in organising and running the member Iftar at the Youth Centre.

XHYNEJT DURAKU
Secretary

IFTARI JAVOR SJELL ANËTARËT SËBASHKU GJATË RAMAZANIT

Iftari i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) vazhdon të sjellë anëtarët financiar dhe familjet e tyre së bashku gjatë Ramazanit.

Të shtunën me 18 Qershor 2016 më shumë se njëqind e njëzet (120) anëtarë dhe familjet e tyre mbërritën në Qendrën Rinore për të marrë pjesë në iftarin javor të AAIS-it.

Kafeneja e Qendrës Rinore si dhe Zona Edukative dhe Arsimore të dy ishin të përgaditura që të ulen të gjithë të qetë.

Si gjithëherë, anëtarët sollën ushqim për të ndarë me familjet e tjera anëtare të Shoqatës.

Në thirrjen e Ezanit, gjithë thyen agjërimin e tyre së bashku.

Atmosfera e mrekullueshme e Ramazanit si dhe mjedisi familjar e miqësor në Qendrën Rinore me të vërtetë e bën Iftarin një përvojë shumë të këndshme për të gjithë që morën pjesë në këtë ngjarje të veçantë javore.

Në përfundim të iftarit, shumë prej anëtarëve shkuan në xhaminë shqiptare të AAIS-it për të kryer namazin e teravive.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar ta bëjnë Iftarin Javor të AAIS-it një ngjarje të lezetshëm dhe të paharruar. Një falënderim të veçantë edhe për të gjithë anëtarët financiar që kanë përgatitur ushqim, si dhe vullnetarët që ndihmuan në organizimin dhe drejtimin e iftareve në Qendrën Rinore.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Weekly Iftar Brings Members Together During Ramadan, 5 out of 5 based on 1 ratings.