Welcome Ramadan – 1st Night of Terawih

On Friday 26 May 2016, members and their families travelled to the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) to welcome the Holy Month of Ramadan and participate in the first Teravi prayer.

As per the AAIS’s Ramadan schedule, the evening began at 7:30pm with a brief Islamic talk by Imam Bekim Hasani followed by the call to prayer (Azan) at 8:00pm.

After the Teravi prayer, everyone enjoyed listening to a beautiful Albanian Islamic nasheed performed by Vergim Fejzullai.

Members of the Society embraced one another while exchanging well-wishes for Ramadan. Shortly after, many worshippers made their way to the AAIS Social Room to enjoy coffee and tea together.

Indeed, Ramadan is a very special month. It not only brings an individual closer to Allah (swt), but also brings families and the broader community together.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I wish everyone the very best this Ramadan and pray that the month of fasting is made easy for us all.

VAHID GOGA
President

MIRESEVJEN RAMAZAN – NATA E PARË E FALJES SË TERAVIVE

Të premten, më 26 Maj 2016, anëtarët dhe familjet e tyre udhëtuan për në Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) për të mirëpritur Muajin e Shenjtë të Ramazanit dhe për të marrë pjesë në namazin e parë të Teravisë.

Sipas takvisë së Ramazanit të AAIS-it, mbrëmja filloi në orën 19:30 me një ligjëratë islame të Imam Bekim Hasanit, të ndjekur nga thirrja e Ezanit në orën 20:00.

Pas faljes së teravisë, të gjithë u kënaqën me dëgjimin e një ilahie të bukur islamike në gjuhën shqipe të kënduar nga Vergim Fejzullai.

Anëtarët e Shoqatës përqafuan njëri-tjetrin, duke shkëmbyer mirëdashje për Ramazan.

Në të vërtetë, Ramazani është një muaj shumë i veçantë. Kjo jo vetëm që e afron një individ me Allahun (xh.sh), por gjithashtu i bashkon familjet dhe komunitetin më të gjerë.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë uroj të gjithëve të gjitha të mirat në këtë Ramazan dhe shpresoj që ky muaj i agjërimit të bëhet i lehtë për të gjithë ne.

VAHID GOGA
Kryetar

Welcome Ramadan – 1st Night of Terawih, 5 out of 5 based on 1 ratings.