Youth Quiz Night

On Sunday 16 April 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Youth Group had its 2nd annual ‘Trivia Night’.

The night was buzzing with excitement from the time the doors opened at the AAIS Youth Centre with a total of seventy (70) attendees participating in the event.

Throughout the evening, there were times when tears of laughter rolled down cheeks from the artistic skills of participants in pictionary and the acting abilities of those who played charades. The quiz questions proved challenging for some and a breeze for others with ‘Team JB’ taking the golden trophy home in the end and ‘Team Meits’ only 1 point behind them in 2nd place.

Slices of pizza were then served and in no time at all the youth were out on the sporting courts, giving all they had in some thrilling games of volleyball and dodge-ball. Others enjoyed some billiards and table tennis or just a catch-up with cousins and family friends. All in all there was something for everyone!

A big thank you to everyone that came!

The AAIS Youth Group look forward to providing more events for 2017.

You can follow us on Facebook @ AAIS Youth Group for updates on upcoming events and to also see photos and videos of this event.

IMAN BALLA
AAIS Youth Group

NATA E KUIZIT PËR TË RINJË

Të dielën me 16 Prill 2017, Grupi Rinor i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka mbajtut ‘Naten e Kuizit’ vjetor të dytin me radhë.

Nata ishte plot me gëzim qysh nga hapja e dyerve të Qendrës Rinore të AAIS-it me gjithsej shtatëdhjetë (70) pjesëmarrës.

Gjatë gjithë mbrëmjes, ka pasur raste kur lotët e të qeshurit rrokullisnin në faqet e pjesëmarrësve nga aftësitë artistike të tyre në lojën me fjalë (pictionary) dhe aftësitë aktive të atyre që kishin luajtur lojën e aktrimit. Pyetjet e kuizit ishin sfiduese për disa dhe të lehta për të tjerët me ekipin ‘Team JB’ të cilët fituan trofeun e artë dhe ‘Team Meits’ me vetëm një pikë prapa tyre në vendin e dytë.

Pjesëmarrsit u shërbyen me pizza dhe pas një kohe të shkurtër të rinjtë kaluan në fushat sportive duke luajtur lojëra emocionuese të volejbollit dhe të dodge-ball-. Të tjerët luajtën bilardo dhe pingpong si dhe kaluan kohë me të afërm dhe shokë. Në përgjithësi ka pasur diçka për të gjithë!

Një falenderim i madh për të gjithë pjesëmarrsit!

Grupi Rinor i AAIS-it shpreson të sigurojë më shumë organizime në vitin 2017.

Ju mund të na ndiqni në Facebook @ AAIS Youth Group për informata rreth organizimeve të ardhshme dhe për të parë edhe fotot dhe videot e kësaj ngjarjeje.

IMAN BALLA
Grupi Rinor i AAIS-it

Youth Quiz Night, 5 out of 5 based on 1 ratings.