AAIS News

COVID-19 Update from AAIS

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) would like to inform our community that there will be a temporary closure of the Albanian Mosque and Youth Centre until further notice.

*Përditësim i Covid-19 nga AAIS*
Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron të informojë komunitetin tonë se do të ketë një mbyllje të përkohshme të Xhamisë Shqiptare dhe Qendrës Rinore deri në një njoftim tjetër.

AAIS Committee