AAIS News

Victorian Government – COVID-19 Restrictions Update

Ka kufizime të reja dhe informacion për mënyrën sesi të gjithë mund të qëndrojmë të sigurt dhe mirë:
• Nëse keni simptoma të koronavirusit, duhet të testoheni.
• Qëndroni të sigurt duke larë duart tuaja, duke mbajtur distancën të paktën 1.5 metra larg njerëzve të tjerë dhe duke qëndruar në shtëpi nëse nuk ndiheni mirë.
• Numri i vizitorëve të lejuar në shtëpinë tuaj ka rënë në pesë.
• Takimet në natyrë tani janë të kufizuara në dhjetë persona.
Për kufizimet më të reja kërkoni në coronavirus.vic.gov.au/language
E Autorizuar nga Qeveria e Victorias, Melbourne
There are new restrictions in place, and information about how we can all stay safe and well:
• If you have symptoms of coronavirus you should get tested.
• Stay safe by washing your hands, keeping at least 1.5 metres from other people, and staying home if you feel unwell.
• The number of visitors allowed in your home has reduced to five.
• Outdoor gatherings are now limited to ten people.
For current restrictions go to coronavirus.vic.gov.au/language
Authorised by the Victorian Government, Melbourne