AAIS Mentioned in Parliament

Following the ‘Victorian Mosque Open Day‘, which the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) actively took part in on Sunday 7 May 2017, Federal MP for Melbourne, Adam Bandt, mentioned the AAIS during his speech in Parliament while reflecting on the wonderful things happening in Melbourne during Ramadan and on the recent Mosque Open Day.

You can listen to the speech below, with the AAIS being mentioned from 3 minutes and 30 seconds.

https://www.facebook.com/Adam.Bandt.MP/videos/1401647536537142/

VAHID GOGA
PresidentAAIS ËSHTË PËRMENDUR NË PARLAMENT
Pas ‘Ditës së Hapur të Xhamisë në Viktori’, në të cilën Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në mënyrë aktive të dielën me 7 Maj 2017, deputeti federal për Melburnin, Adam Bandt, përmendi AAIS-in gjatë fjalimit të tij në Parlament duke reflektuar mbi gjërat e mrekullueshme që kanë ndodhur në Melburn gjatë Ramazanit dhe në Ditën e Hapur të Xhamisë së në herën e fundit.

Ju mund të dëgjoni fjalimin, i cili zgjatë 3 minuta, duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

VAHID GOGA
Kryetar