AAIS "New Generation" Kids Soccer Tournament

On Friday 28 February 2020, a Kids Indoor Soccer Tournament was held at the Albanian Australian Islamic Society's (AAIS) Youth Centre.

There were 16 (sixteen) teams participating in a new 2 v 2 tournament with kids between the ages of 6-12. Each team had two players and produced some very entertaining matches, with numerous goals and near misses that created a lot of excitement in the crowd and great atmosphere at the Youth Centre.

The AAIS "New Generation" Kids Tournament was won by the team of Isa Balla and Yusuf Ademi who were excited to win medals and a trophy for their performance.

The AAIS Committee Board would like to sincerely thank AAIS volunteer, Vergim Fejzullahu, for organising and running the Tournament for Financial Member Families and their children.

Insha-Allah, the next AAIS Kids Indoor Soccer Tournament brings more member families together and produces another exciting season of soccer at the AAIS Youth Centre.

AGIM SHKEMBI
Committee Member"GJENERATA E RE" E AAIS TURNEU I FUTBOLLIT PËR FËMIJË

Të Premten, 28 Shkurt 2020, në Qendrën Rinore të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) u mbajt një Turne Futbolli brenda për Fëmijët .

Ishin 16 (gjashtëmbëdhjetë) ekipe që morën pjesë në këtë turne të ri 2 v 2 për fëmijët midis moshave 6-12. Secila skuadër kishte dy lojtarë dhe zhvilloi disa ndeshje shumë argëtuese, me gola të shumtë dhe humbje të përafërta që krijuan shumë emocione dhe atmosferë të shkëlqyeshme në Qendrën Rinore.

Turneu për Fëmijët AAIS "Gjenerata e Re" u fitua nga ekipi i Isa Balla dhe Yusuf Ademi të cilët ishin të ngazëllyer për të fituar medaljen dhe trofeun për paraqitjen e tyre.

Bordi i Këshillit të AAIS dëshiron të falënderojë sinqerisht vullnetarin e AAIS, Vergim Fejzullahu, për organizimin dhe drejtimin e Turneut për familjet anëtare financiare dhe fëmijët e tyre.

Insha-Allah, turneu tjetër i futbollit të fëmijëve të AAIS Brenda do të mbledhë më shumë familje anëtare dhe zhvillon dhe një sezon tjetër futbolli emocionues në Qendrën Rinore të AAIS.

AGIM SHKEMBI
Anëtar i Këshillit