AAIS SATURDAY EDUCATION CLASSES END OF YEAR PICNIC (2021)

On Saturday 11th December 2021, the AAIS Volunteer teachers organised a Picnic for the students and families who attended the AAIS Saturday Education Classes in 2021.
The Picnic was held at Yarraville Gardens and was a great opportunity for the families to catch up with each other. The children (and parents) enjoyed a variety of games and races including running, wheelbarrow, beanbag balance and beanbag toss. The students were also presented with a showbag for their attendance to the classes which were held both face-to-face and via Zoom during lockdown.
Thank you to all the families who made the Saturday Education Classes a success this year. Also a special thank you to the volunteer teachers and Imam Perparim for their tireless work each week.
We look forward to continuing the Saturday Education Classes in 2022 where there will be Islamic Studies, Arabic/Quran and Surahs for different age groups. We will also be continuing Albanian Language Classes which will move from Friday night to Saturdays. More details will be confirmed in the new year.
- AAIS Committee

PIKNIKU I PËRFUDIMIT TË VITIT 2021- KLASAT E EDUKIMIT TË SHTUNËS NË AAIS
Të shtunën më 11 dhjetor 2021, mësuesit vullnetarë të AAIS organizuan një piknik për studentët dhe familjet që morën pjesë në orët e arsimit të së shtunës AAIS në 2021.
Pikniku u mbajt në Yarraville Gardens dhe ishte një mundësi e shkëlqyeshme për familjet që të takonin njëri-tjetrin. Fëmijët (dhe prindërit) shijuan një sërë lojërash dhe garash, duke përfshirë vrapimin, karrocën me rrota, balancimin e qeseve me fara dhe hedhjen e qeseve. Nxënësve iu dha edhe një çantë ekspozimi për pjesëmarrjen e tyre në orët e mësimit, të cilat mbaheshin ballë për ballë dhe përmes Zoom gjatë mbylljes.
Faleminderit të gjitha familjeve që e bënë të suksesshme mësimin e të shtunës këtë vit. Gjithashtu një falënderim i veçantë për mësuesit vullnetarë dhe Imam Përparimin për punën e tyre të palodhshme çdo javë.
Presim me padurim vazhdimin e orëve të edukimit të së shtunës në 2022 ku do të ketë Studime Islame, Arabisht/Kuran dhe Sure për grupmosha të ndryshme. Gjithashtu do të vazhdojmë orët e gjuhës shqipe të cilat do të lëvizin nga e premtja në mbrëmje për të shtunën. Më shumë detaje do të konfirmohen në vitin e ri.
- Këshilli i AAIS