Albanian Earthquake Aid Distribution

Just over one month ago, Albania was impacted by a severe earthquake. In response, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a fundraiser on the 29 November 2019 at its Youth Centre, which resulted in $30,000 being donated to provide much needed support via Human Appeal International - Australia (HAI).

HAI were then able to distribute the funds to the needy families in the North-Western region of Albania who were left displaced. This aid is currently ongoing and HAI will continue to support the families who are in need of assistance.

Alhamdulillah, we thank our members and the wider Albanian, Australian and Muslim community for donating to support our brothers and sisters who are in need.

We ask Allah (swt) to reward all those who have generously donated to support the appeal and to ease the burden that has been placed on the families in these affected areas.

Liridon Shaqiri
AAIS Treasurer
www.aais.org.auSHPËRNDARJA E NDIHMAVE TË TËRMETIT NË SHQIPËRI
Vetëm mbi një muaj më parë, Shqipëria u ndikua nga një tërmet i fortë. Si përgjigje, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një mbledhje fondesh në 29 Nëntor 2019 në Qendrën e saj Rinore, e cila rezultoi me 30,000 dollarë që u dhuruan për të ofruar mbështetje shumë të domosdoshme përmes Human Appeal International Australia (HAI).

HAI patën mundësinë të shpërndanin fondet për familjet në nevojë në rajonin Veri-Perëndimor të Shqipërisë, të cilët kishin mbetur të pastrehë. Kjo ndihmë është duke vazhduar dhe HAI do të vazhdojë të mbështesë familjet që kanë nevojë për ndihmë.

Alhamdulillah, ne falënderojmë anëtarët tanë dhe komunitetin e gjerë shqiptar, australian dhe Mysliman që dhuruan për të mbështetur vëllezërit dhe motrat tona që kanë nevojë.

Lusim Allahun (xh.sh) të shpërblejë të gjithë ata që kanë dhuruar bujarisht për të mbështetur thirrjen dhe për të lehtësuar vështirësinë që kanë familjeve në këto zona të prekura.

Liridon Shaqiri
Arkëtar i AAIS-it