Albanian Festival 2019

On Sunday 8 December 2019, the Albanian Australian Community Association Inc (AACAI) hosted the annual Albanian Festival at Yarraville Gardens to celebrate Albanian Independence Day.

At this year's event, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Children’s Albanian Folk Dancing Group held a special dance performance on the centre stage.

The dance, choreographed by Kujtim and Emira Zhubi, was performed by eighteen (18) children and included a moment of silence to pay respect to the lives lost during the Albanian earthquake that occurred on 26 November 2019.

“It is so important that our children keep our culture alive. By teaching them how to dance, it is a great way to preserve traditional Albanian folk dancing for generations to come,” said Amina Ymer, AAIS Children’s Albanian Dancing Group Coordinator.

As per previous years, the AAIS had a marquee at the event where Committee Members were selling Islamic books and also collecting donations towards the Albanian Earthquake Appeal. The annual festival also featured traditional Albanian dancing, food, stalls and children’s rides for families to enjoy.

The wider Albanian community, including AAIS members donated homemade food items to a stall hosted by The Australian Albanian Women’s Association Inc where all funds raised where donated towards the Albanian earthquake victim families.

On behalf of the AAIS Committee, we were pleased to be involved in this community event and will continue to support future Albanian festivals inshaAllah.

Mair Balla
AAIS CommitteeFESTIVALI SHQIPTAR 2019
Të Dielën me 8 Dhjetor 2019, Shoqata e Komunitetit Shqiptar Australian Inc (AACAI) priti Festivalin vjetor shqiptar në parkun Yarraville për të festuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë.

Në këtë ngjarje të këtij viti, Grupi i Vallëzimit Folklorik i Fëmijëve të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një shfaqje të veçantë vallëzimi në skenën qendrore.

Vallja, e koreografuar nga Kujtim dhe Emira Zhubi, u realizua nga tetëmbëdhjetë (18) fëmijë dhe përfshinte një moment heshtjeje për të respektuar jetën e humbur gjatë tërmetit që ndodhi në Shqipëri më 26 nëntor 2019.

“Është kaq e rëndësishme që fëmijët tanë ta mbajnë kulturën tonë të gjallë. Duke i mësuar ata se si të kërcejnë, është një mënyrë e shkëlqyeshme për të ruajtur vallëzimet popullore shqiptare për brezat që vijnë ”, tha Amina Ymer, Koordinatore e Grupit Shqiptar të Vallëzimit të Fëmijëve.

Si në vitet e mëparshme, AAIS kishte një tendë në ngjarjen ku anëtarët e Këshillit po shisnin libra Islame si dhe mbledhjen e donacioneve në drejtim të Apelit të Tërmetit në Shqipëri. Në festivalin vjetor gjithashtu shfaqeshin vallëzime tradicionale shqiptare, ushqime, lojëra për familje.

Komuniteti më i gjerë shqiptar, përfshirë anëtarët e AAIS dhuruan ushqime tradicionale të bërë në një tezgë të organizuar nga Shoqata e Grave Shqiptare, ku të gjitha fondet e mbledhura u dhuruan për familjet shqiptare të prekura nga tërmeti.

Në emër të Këshillit të AAIS, ne ishim të kënaqur që të përfshihemi në këtë eveniment të komunitetit dhe do të vazhdojmë të mbështesim festivalet e ardhshme shqiptare inshaAllah.

Mair Balla
Anëtar i Këshillit