Albanian's Debut in European Championship Cup

On Saturday 11 2016, the Executive Committee organised a screening of the European Championship Cup Group A match between Albania and Switzerland at the Youth Centre.

Shortly after the Teravi prayer, members started arriving at the Society’s Youth Centre to watch the much anticipated debut game for Albania in the European Championships.

There was plenty of delicious hot food prepared and served by the cafe volunteers on the night.

The match was screened upstairs in the Youth Centre’s Education and Learning Area. There were well over one hundred members who attended the night, therefore the room filled very quickly prior to the start of the match.

Both young and old cheered the Albanian team when they entered the field creating a great atmosphere in the Youth Centre!

In what was a very entertaining game, which saw a gallant Albanian team play most of the match with only ten players, the final score saw Switzerland win 1 – 0.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone for attending the screening of the match and also thank all the volunteers for helping make the night such a great success.

BARI NUHIU
Committee Member
Të shtunën me 11 Qershor 2016, Këshilli Ekzekutiv ka organizuar transmetimin e lojes së grupit A të Kampionatit Europian, ndeshjen mes Shqipërisë dhe Zvicrës në Qendrën Rinore.

Menjëherë pas namazit të teravive, anëtarët filluan të vijnë në Qendrën Rinore të AAIS-it për të parë ndeshjen shumë të pritur të Shqipërisë në Kampionatin Evropian.

Kishte shumë ushqime të nxehtë dhe të shijshme të përgatitur dhe të shërbyer nga ana e stafit të kuzhinës për atë natë.

Ndeshja u shfaq në katin e lart të qendres rinore. Ka pasur mbi njëqind anëtarë të cilët morën pjesë në atë natë, pra dhoma u mbush shumë shpejt para fillimit të ndeshjes.

Të rinj dhe pleq brohorisnin për ekipin shqiptar kur ata hynë në fushë duke krijuar një atmosferë të madhe në Qendrën Rinore!

Në atë që ishte një lojë shumë të këndshme, shqipëria si një ekip trim shqiptar luajti pjesën më të madhe të ndeshjes me vetëm dhjetë lojtarë, rezultati përfundimtar ishte 1 – 0 në favor të Zvicrës.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që nirën pjesë në shfaqjen e ndeshjes dhe falënderoj të gjithë vullnetarët që ndihmuan ta bëjnë atë natë të tillë një sukses i madh.

BARI NUHIU

Anëtar i Këshillit