Children’s Islamic Classes 2008

Alhamdulilah, we have had a FANTASTIC year in 2008 organising the children’s Islamic classes!

In Terms 1 and 2, we met at the Albanian Australian Islamic Society‘s (AAIS) newly renovated Multi-Function Room every fortnight to discuss Islamic topics.

In Term 3, we met every week to learn Surahs (Chapters) of the Holy Qur’an, while in Term 4 all the children learned how to pray!

The AAIS Volunteer Teachers always make the classes as enjoyable and interactive as possible for the kids, so they really had a lot of fun participating in the AAIS’s Kid’s Islamic Classes.

We are so blessed to have the wonderful AAIS facilities teach our children about Islam. If you are interested in teaching your children about Islam in 2009, please contact the AAIS via email: admin@aais.org.au

Thank you to all the parents who committed to bringing their children throughout the whole year.

May Allah (swt) bless all the families involved and who support us throughout the year!

Sr. Selima Nasser & Sr. Yasmine Ymer
AAIS Women’s Committee

KLASAT ISLAMIKE TË AAIS-IT PËR FËMIJË… NJË VIT I MREKULLUESHËM!
Elhamdulilah, ne kemi pasur një vit FANTASTIK në vitin 2008 në organizimin e klasave Islamike të fëmijëve!

Në Termat 1 dhe 2, u takuam në Dhomën Multi-Funksionale të sapo rinovuar të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) çdo dy javë për të diskutuar tema islame.

Në Termin 3, u takuam çdo javë për të mësuar Sure (Kapituj) të Kur’anit të Shenjtë, ndërsa në Termin 4 të gjithë fëmijët mësuan se si të falen!

Mësuesit vullnetarë të AAIS-it gjithmonë i bëjnë klasat sa më të kënaqshme dhe interaktive për fëmijët, kështu që ata me të vërtetë kishin shumë kënaqësi të merrnin pjesë në Klasat Islamike të Fëmijëve të AAIS-it.

Ne jemi kaq të bekuar që të kemi objektet e mrekullueshme të AAIS-it qw ti mësojmë fëmijët tanë rreth Islamit. Nëse jeni të interesuar të mësoni fëmijët tuaj rreth Islamit në vitin 2009, ju lutemi kontaktoni AAIS-in përmes emailit: admin@aais.org.au

Faleminderit të gjithë prindërve që u angazhuan për të sjellë fëmijët e tyre gjatë gjithë vitit.

Allahu i shpërbleftë të gjitha familjet e përfshira dhe që na mbështesin gjatë gjithë vitit!

Selima Ymer & Yasmine Ymer

Këshilli i Grave të AAIS-it