Clean Up Australia Day 2020

On Sunday 1 March 2020, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a group to participate in Clean Up Australia Day.

The AAIS Group of thirteen (13) adults and children were the largest group to assist the Anaconda Stores Clean Up Group on the day.

The Anaconda Group were very happy with the assistance of the AAIS Group and together they cleaned up the parklands area of T H Westfield Reserve in Clifton Hill.

It was a great opportunity for the children to learn about the importance of keeping the environment clean.

Insha-Alllah, the AAIS looks forward to participating in Clean Up Australia Day again next year.

Shpresa Havolli
AAIS Women’s CommitteeDITA E PASTRIMIT TË AUSTRALISË

Të Dielën më 1 Mars 2020, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një grup për të marrë pjesë në Ditën e Pastrimit të Australisë.

Grupi AAIS kishte (13) të rritur dhe fëmijë dhe ishin grupi më i madh që ndihmuan Grupin e Anakondës për të Pastruar në këtë ditë.

Grupi Anaconda ishin shumë të kënaqur me ndihmën e Grupit AAIS dhe së bashku ata pastruan zonën e parkut të T H Westfield Reserve në Clifton Hill.

Ishte vërtet një mundësi e shkëlqyeshme për fëmijët të mësonin për rëndësinë e mbajtjes pastër të mjedisit.

Insha-Allah, AAIS mezi pret të marrë pjesë në Ditën e Pastrimit të Australisë përsëri vitin e ardhshëm.

Shpresa Havolli
Këshilli i Grave AAIS