Mother and Daughter Fun Night

On Saturday 29th February 2020, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its ninth "Mother and Daughter Fun Night".

This month the event was a dinner held at 'The Boathouse Restaurant' in Maribyrnong with nineteen (19) mothers and daughters in attendance.

It was a lovely chance for the group to socialise and enjoy a delicious dinner together.

The AAIS runs these evenings on a monthly basis for our teenage girls to come together and make new friends in a fun environment.

The next "Mother and Daughter Fun Night" will be on Saturday 28th March 2020 with details to be confirmed.

We encourage all female AAIS Financial Members with girls between the ages of 10-17 to participate in the upcoming event.

Amina Ymer
AAIS Women's Committee

NATA GAZMORE NËNË DHE BIJË

Të Shtunën më 29 Shkurt 2020, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti për të nëntën here"Nata Gazmore Nënë dhe Bijë".

Këtë muaj evenimenti ishte një darkë e ofruar në ‘The Boathouse Restaurant ’në Maribyrnong ku nëntëmbëdhjetë (19) nëna dhe vajza ishin të pranishme.

Ishte një rast I volitshëm që grupi të shoqërohej dhe të shijonte një darkë të shijshme së bashku.

AAIS i zhvillon këto mbrëmje çdo muaj, për vajzat tona adoleshente që të mblidhen dhe të bëjnë miq të rinj në një mjedis argëtues.

"Nata Gazmore Nënë dhe Bijë" tjetër do të jetë dita e shtunë 28 Mars 2020 ku detajet do të konfirmohen.

Ne inkurajojmë të gjithë anëtaret financuese femra të AAIS me vajzat e tyre midis moshës 10-17 vjeç për të marrë pjesë në ngjarjen e ardhshme.

Amina Ymer
Këshilli i Grave AAIS