Mufti Menk Visits Albanian Mosque

On Monday 5 February 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received a surprise visit by the Grand Mufti of Zimbabwe and renowned inspirational Islamic speaker, Dr Mufti Ismail Menk.

Mufti Menk, as he is more commonly referred to, is a leading global Islamic scholar born and raised in Zimbabwe. Mufti Menk’s work has gained worldwide recognition and he has over 2.7 million social media followers. Mufti Menk’s personable style and down to earth approach has made him one of the most sought after scholars in our time.

After leading the Magreb prayer, Mufti Menk held a very short talk for brothers and sisters about the importance of spreading God’s peace on earth. He also touched on the importance of Muslims being positive and working together for the benefit of the broader community.

The AAIS Executive Committee also provided Mufti Menk with a tour of the Society before serving coffee and sweets for everyone in the AAIS Social Room.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to thank our special guest, Mufti Menk, for his visit and hope that he will return to our Society again the next time he visits Australia.

KUJTIM ZYKA
AAIS Executive CommitteeMUFTI MENK VIZITON XHAMINË SHQIPTARE
Të hënën me 5 Shkurt 2018, Shoqata Islame Shqiptare Australiane (AAIS) mori një vizitë të papritur nga Muftiu i Madh i Zimbabvesë dhe ligjërues i njohur frymëzues Islamik, Dr Mufti Ismail Menk.

Mufti Menk, siç është përmendur më shpesh, është një dijetar botëror islamik i lindur dhe i rritur në Zimbabve. Puna e Mufti Menk ka fituar njohje mbarëbotërore dhe ka mbi 2.7 milion ndjekës në media sociale. Stili i personalizuar i myfti Menk dhe modestia e tij e kanë bërë atë një nga studiuesit më të kërkuar në kohën tonë.

Pas faljes së Akshamit, myfti Menk mbajti një fjalim shumë të shkurtër për vëllezërit dhe motrat rreth rëndësisë së përhapjes së paqes së Zotit në tokë. Ai gjithashtu preku rëndësinë që muslimanët të jenë pozitivë dhe të punojnë së bashku për të mirën e komunitetit më të gjerë.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it gjithashtu ofroi Mufti Menk me një turne rreth shoqatës para se të shërbehej ai dhe të pranishmit me kafe dhe ëmbëlsira në dhomën shoqërore të AAIS-it.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, dëshiroj të falënderoj mysafirin tonë të posaçëm, Mufti Menk, për vizitën e tij dhe shpresoj se ai do të kthehet në shoqatën tonë herën tjetër kur të vizitojë Australinë.

Kujtim Zyka
Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it