Royal Children’s Hospital Appeal 2018

On Friday 30 March 2018, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) conducted a collection for the Royal Children’s Hospital (RCH) appeal.

The collection has become a long held tradition of the AAIS, which made its first recorded donation to the RCH back in 1971.

Alhamdulilah our Society collected a total of $2,500 for the Royal Children’s Hospital.

Insha-Allah, the AAIS will continue to support the Royal Children’s Hospital for years to come.

May Allah (swt) reward everyone who donated towards this very worthy cause. Ameen.

Mylazim Elmazi
Executive CommitteeAPELIM PËR SPITALIN MBRETËROR TË FËMIJËVE
Me 30 Mars 2018, në përputhje me namazin e Xhumasë, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka kryer një grumbullim parash për Spitalin Mbretëror të Fëmijëve (Royal Children’s Hospital).

Grumbullimi i parave është bërë një traditë e gjatë e mbajtur në AAIS, i cili bëri donacionin e parë të regjistruar në Spitalin Mbretëror të Fëmijëve në vitin 1971.

Elhamdulilah, shoqata jonë ka mbledhur një total prej $2,500 për Spitalin e Fëmijëve Mbretëror.

Insha-Allah, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane do të vazhdojë të mbështesë Spitalin Mbretëror të fëmijëve edhe për vitet që vijnë.

Lusim Allahun (xh.sh) të i shpërblejë të gjithë ata që kanë dhuruar për këtë kauzë të denjë. Amin.

Mylazim Elmazi
Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it