Tea, Coffee and Qiftelli

On Saturday 5 September 2015, the Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) organised a ‘Tea, Coffee and Qiftelli‘ night for AAIS members at its Youth Centre.

Adem Gjoshi, who played the Qiftelli, was accompanied by Kujtim Zhubi on tambourine, as he sang a host of traditional Albanian songs.

It was an enjoyable night with many members joining in and singing Albanian songs together until midnight.

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank everyone that attended the event. A special thank you also to Adem Gjoshi and Kujtim Zhubi for helping create a great atmosphere on the night.

VAHID GOGA

President

ÇAJ, KAFE DHE QIFTELI
Të shtunën 5 Shtator 2015, Këshilli i Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një natë me ’Çaj, Kafe dhe Qifteli’ për anëtarët e AAIS-it në Qendrën Rinore të saj.

Adem Gjoshi, i cili i biente qiftelisë, u shoqërua nga Kujtim Zhubi me def, kënduan një mori të këngëve tradicionale shqiptare.

Kjo ishte një natë e këndshme me shumë anëtarë të bashkuar dhe duke kënduar këngë shqiptare së bashku deri në mesnatë.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që morën pjesë. Një falënderim i veçantë është për Adem Gjoshin dhe Kujtim Zhubin që ndihmuan për krijimin e një një atmosferë të madhe në atë natë.

VAHID GOGA

Kryetar