Trivia Night 2017

On Saturday 2 December 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its fourth annual Trivia Night at the AAIS Youth Centre.

The night began with a delicious dinner on offer at the AAIS Youth Centre café that was kindly prepared by the AAIS Women’s Committee.

After dinner, twelve teams battled it out over seven rounds of trivia hosted by Dr. Mohammed Awad. The topics included General Knowledge, Entertainment, Sport, History and Geography, Nature and Science, Name That Sound as well as Albanian and Islamic History.

The winning team, ‘The Coneheads’, took the title out for the first time after trying hard for the last four years!

The night also consisted of various bonus point competitions including hilarious charades, singing the chorus of songs, making up rap songs and the famous paper plane flying.

Contestants were also treated to high quality desserts, including chocolate mousse cake and trifle.

The total amount of funds raised, which will go towards the AAIS, was $2,000.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank the organising committee, as well as the volunteers and everyone who participated in making the night a great success.

We are already looking forward to next year’s event!

Selima Ymer
AAIS Women’s CommitteeNATA E KUIZIT
Të shtunën me 2 Dhjetor 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti Natën e Kuizit të saj vjetor të katërtin me radhë në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Nata filloi me një darkë të shijshme të ofruar në kafenenë e Qendrës Rinore të AAIS-it që ishte përgatitur me mirësi nga Këshilli i Grave të AAIS-it.

Pas darkës, dymbëdhjetë ekipe luftuan për më shumë se shtatë raunde të vogla që u prezantuan nga Dr Mohammed Awad. Temat përfshinin njohuri të përgjithshme, argëtim, sport, histori dhe gjeografi, natyrë dhe shkencë, njohe këtë tingull, si dhe histori rreth shqiptarëve dhe Islamit.

Ekipi fitues, ‘The Coneheads’, mori titullin për herë të parë në katër vitet e fundit!

Nata gjithashtu përbëhej nga gara të ndryshme me pika bonus duke përfshirë edhe imitimin e karaktereve qesharake, këndimin e këngëve duke bërë këngë rap si dhe aeroplan letrash të famshme fluturuese.

Konkurrentët u gostitën gjithashtu me ëmbëlsira me cilësi të lartë, duke përfshirë tortën me çokollatë dhe tortë frutash.

Shuma totale e fondeve të grumbulluara, e cila do të shkojë drejt AAIS-it, ishte $2,000.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, unë falënderoj sinqerisht këshillin organizues si dhe vullnetarët dhe të gjithë ata që morën pjesë në bërjen e kësaj nate një sukses të madh.

Ne tashmë po presim për këtë ngjarje që do mbahet vitin e ardhshëm!

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it