Umrah Information Session 2020

On Friday 22 November 2019, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a special information session at its Youth Centre for the second annual 'AAIS Umrah Tour'.

After the success of the initial Umrah Tour, which took place earlier this year to commemorate the 50th anniversary of of Melbourne's first Mosque - the Albanian Mosque, the AAIS Executive Committee is delighted to once again organise for a group of 20 Financial Members to go on a journey to complete Umrah in the Holy city of Makkah.

At the beginning of the presentation, AAIS Secretary Amet Balla introduced the night's program which followed with AAIS Imam Dr Bekim Hasani then providing members with an insight into his recent experience of the spiritual journey of Umrah. The term 'Umrah' refers to visiting and completing the rituals of what is known as the “minor pilgrimage” to the Ka'bah - the Holiest Mosque in the world.

The higlights of the presentation from Imam Dr Bekim included the significance and virtues of completing Umrah, a brief explanation of the rituals involved, as well as the spritual benefits of journeying to this most blessed house of God.

Alhamdulillah, ten (10) members from the Society’s have already secured their position on the tour, including both Men and Women. The 2020 AAIS Umrah Tour will be led by AAIS Imam Perparim Sulaj and his wife Sr. Merita Prethi-Sulaj who will also be attending to assist with educational program for our members on the Tour inshaAllah.

The 12 day Tour will take place from 5 to 17 February 2020 inshaAllah. The package fee is approximately $3,600 per person based on a Quad Share room and specific critera does apply to be able to go on this journey. Applications for this Tour will close at 5pm, Sunday 1 December 2019.

There are still another ten (10) limited places available on the AAIS Umrah Tour, therefore any members interested in taking part in this life changing experience should contact the AAIS Executive Committee to book in their spot or to obtain for further information via email at admin@aais.org.au.

The AAIS Executive Committee is sincerely looking forward to organising this trip for our Society. Insha-Allah, it will be a another safe, memorable and blessed journey for all who are invited to be the special guests of their Creator, Allah (swt).

Adrian Malellari
AAIS Executive CommitteeSESION INFORMATIV PËR UMRAH 2020
Të premten më 22 Nëntor 2019, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një sesion të veçantë informimi në Qendrën e Rinore për "Vizitën e Umras të AAIS".

Pas suksesit të Umras së parë, e cili u zhvillua në fillim të këtij viti për të përkujtuar 50 vjetorin e Xhamisë së parë të Melburnit - Xhamisë Shqiptare, Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it është i lumtur që organizoi edhe një herë për një grup prej 20 Anëtarësh Financiar për të vazhduar më tej një udhëtim për të përfunduar Umren në qytetin e Shenjtë të Mekës.

Në fillim të prezantimit, Sekretari i AAIS-it, Amet Balla prezantoi programin e natës i cili pasoi me Imamin e AAIS-it, Dr Bekim Hasani, ku ju siguroi anëtarëve një pasqyrë mbi përvojën e tij të fundit të rrugëtimit shpirtëror të Umras. Termi 'Umrah' i referohet vizitës dhe kompletimit të ritualeve të asaj që njihet si "haxhi i vogël" – në Xhaminë më të shenjtë në botë, Qaben.

Pikat e prezantimit nga imami Dr Bekimi përfshinin domethënien dhe virtytet e kompletimit të Umres, një shpjegim të shkurtër të ritualeve të përfshira, si dhe përfitimet shpirtërore të udhëtimit në këtë shtëpi më të bekuar të Zotit.

Elhamdulilah, dhjetë (10) anëtarë nga Shoqata kanë siguruar tashmë pozicionin e tyre për Umreh, përfshirë burra dhe gra. Vizita e Umras së AAIS 2020 do të udhëhiqet nga Imami i AAIS-it, Përparim Sulaj dhe bashkëshortja e tij Merita Prethi-Sulaj i cila gjithashtu do të marrë pjesë për të ndihmuar me programin edukativ për anëtarët tanë inshaAllah.

Vizita 12-ditore do të zhvillohet nga 5 deri në 17 shkurt 2020 inshaAllah. Pagesa e paketës është afërsisht 3,600 dollarë për person bazuar në një dhomë me 4 krevate dhe kriteret specifike vlejnë për të qenë në gjendje të shkojnë në këtë udhëtim. Aplikimet për këtë vizitë do të mbyllen në ora 5 pasdite, të dielën me 1 dhjetor 2019.

Ekzistojnë edhe dhjetë (10) vende të kufizuara në dispozicion për vizitën e Umras të AAIS-it, prandaj çdo anëtar i interesuar për të marrë pjesë në këtë përvojë të ndryshimit të jetës duhet të kontaktojë Këshillin Ekzekutiv të AAIS-it për të rezervuar vendin e tyre ose për të marrë informacione të mëtejshme përmes postës elektronike admin@aais.org.au.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it mezi pret me padurim të organizojë këtë udhëtim për shoqatën tonë. Insha-Allah, do të jetë një udhëtim tjetër i sigurt, i paharrueshëm dhe i bekuar për të gjithë ata që janë të ftuar të jenë mysafirët specialë të Krijuesit të tyre, Allahut (xh.sh.).

Adrian Malellari
Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it